GENERELLE HANDELSBETINGELSER for samhandel med Benzon.as ApS

Dette websted drives af Benzon.as ApS . På hele hjemmesiden henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til Benzon.as ApS. Benzon.as ApS tilbyder denne hjemmeside samt salg i vores fysiske værksted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester tilgængelige fra dette websted og fysisk  til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her. Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, deltager du i vores "service" og accepterer at være bundet af følgende Handelsbetingelser ("HANDELSBETINGELSER", "Vilkår"), herunder de yderligere vilkår, betingelser og politikker, der er nævnt heri og/eller tilgængelige via hyperlink. Disse HANDELSBETINGELSER gælder for alle brugere af webstedet, herunder uden begrænsning brugere, der er browsere, sælgere, kunder, handlende og/eller bidragydere af indhold.
Læs venligst disse HANDELSBETINGELSER omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted/applikation. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse HANDELSBETINGELSER. Hvis du ikke accepterer alle Handelsbetingelser i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet/applikationen eller bruge nogen tjenester. Hvis disse HANDELSBETINGELSER betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse HANDELSBETINGELSER.

Du kan til enhver tid se den seneste version af vilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse HANDELSBETINGELSER ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted.
Det er dit ansvar at kontrollere denne side regelmæssigt for ændringer.  Forsat køb gennem denne website eller fysisk i butikken efter offentliggørelsen af ændringer udgør en accept af disse ændringer.

Vi handler ikke med Grønland eller Færøerne, da der er for mange udfordringer med forsendelse og returneringer.  

Vigtigt information ang. våben: 

- Vi udleverer ikke våben uden tilladelse fra politiet og SKV systemet, og alle emner der kræver tilladelse sendes / udleveres først når vi har en godkendelse fra politiet til dette.
- Ved fortrydelse eller ophævelse af opgaver ved våben afhentet ved politiet, som skal / skulle håndteres af Benzon.as ApS udleveres våbnene kun til politiet eller anden bøssemager med de rette tilladelser når udgifterne for håndteringen er betalt til Benzon.as ApS - sker dette ikke inden for 3mdr. tilfalder våbnene Benzon.as ApS som betaling for udgifterne og opbevaringen af disse.
- Overordnet procedure ved deaktivering af våben: Vi kan deaktivere alle våbentyper, men nogle typer tager over 12 mdr. pga. udvidet godkendelser via. rigspolitiet. En normal deaktivering af en riffel tager omkring 120 dage, alt efter årstiden.
Alle våben der bliver afleveret ved Benzon.as bliver undersøgt af politiet og våbnet bliver overdrevet til politiet hvis der er problemer med serienummeret. Vi udleverer ikke våben mens der er en åben sag ved politiet. Vi erstatter ikke våben som politiet har inddraget og vi tilbagebetaler ikke forud betalingen for deaktiveringen. Det er kundens eget ansvar at våbnet er i en tilstand hvor det lovligt kan behandles og deaktiveres. Når våbnet er godkendt ved politiet, bliver der udstedt en attest fra politiet i Esbjerg og hvis det ønskes Benzon.as. Det er også muligt at få et plastkort med alle oplysningerne, som kan anvendes ved reenactment. Kortet laves ved anmodning og koster 249,- kroner.
- Mister kunden deaktiverings-attesten, laver Benzon.as gerne nye mod et gebyr på 799,-

Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver person af enhver grund til enhver tid.

Du er klar over, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav fra tilsluttende netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brugen af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på det websted/den applikation, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og begrænser eller påvirker ikke på anden måde disse vilkår.

NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER
Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette websted sker på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun til orientering. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISER
Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.
Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at ændre dele eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.
Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af ydelser.

PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)
Visse produkter eller tjenester kan udelukkende være tilgængelige online via webstedet/applikationen. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i henhold til vores returpolitik.

Vi har gjort vores bedste for at vise så nøjagtigt som muligt de farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken. Vi kan ikke garantere, at din computer skærm visning af en farve vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en person, et geografisk område eller en jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at afvikle ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller får, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER
Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os.
Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der anvender den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores egen vurdering ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.
Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og korrekte købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse, så vi kan gennemføre dine ordre og kontakte dig efter behov..

VALGFRIT VÆRKTØJ
Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol over eller indflydelse på. Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige" uden nogen form for garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen form for anbefaling. Vi har intet ansvar af nogen art, der opstår som følge af eller er relateret til din brug af valgfrie værktøjer fra tredjeparter.

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som den eller de relevante tredjepartsudbydere stiller værktøjer til rådighed på.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet/applikationen (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester er også omfattet af disse HANDELSBETINGELSER

LINKS TIL TREDJEPARTER
Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.
Links fra tredjeparter på dette websted kan lede dig til tredjeparters websteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og har intet ansvar for materialer eller websteder fra tredjeparter eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter og har intet ansvar for disse.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der foretages i forbindelse med tredjeparters websteder. Gennemgå venligst tredje partens politikker og praksis omhyggeligt og sørg for at forstå dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til tredjeparten.

BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER
Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke indsendelser (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden anmodning fra os sender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, uanset om det er online, via e-mail, med post eller på anden vis (samlet benævnt "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid og uden begrænsninger kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden vis bruge de kommentarer, du sender til os, i ethvert medie. Vi er og skal ikke være forpligtet til (1) at holde kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for kommentarer; eller (3) at svare på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsret eller disse HANDELSBETINGELSER.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted/program. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til kommentarernes oprindelse. Du er alene ansvarlig for alle dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, som du eller en tredjepart har indsendt.

ANSVARSFRASKRIVELSE; BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten for ubestemte perioder eller annullere tjenesten til enhver tid uden at give dig besked.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via tjenesten, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) "som de er" og "som de er tilgængelige" til din brug, uden nogen form for repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse.

Under ingen omstændigheder skal vi, vores direktører, officerer, medarbejdere, associerede selskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader af nogen art, herunder, uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt indtægt, tabte besparelser, tab af data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af din brug af tjenesten eller produkter, der er fremskaffet ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af brugen af tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selv om de er underrettet om deres mulighed. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimalt tilladte i henhold til loven.

SKADESLØSHOLDELSE
Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os og vores moder-, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse HANDELSBETINGELSER eller de dokumenter, de inkorporerer ved henvisning, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

OPDELBARHED
I tilfælde af, at en bestemmelse i disse HANDELSBETINGELSER anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være adskilt fra disse Handelsbetingelser, og en sådan afgørelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.

OPSIGELSE
Parternes forpligtelser og ansvar, der er indgået før opsigelsesdatoen, overlever i alle henseender denne aftales opsigelse. Disse HANDELSBETINGELSER er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse HANDELSBETINGELSER ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted. Hvis du efter vores egen vurdering ikke overholder, eller hvis vi har mistanke om, at du ikke har overholdt et vilkår eller en bestemmelse i disse HANDELSBETINGELSER, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen; og/eller vi kan i overensstemmelse hermed nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

HELE AFTALE
Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse HANDELSBETINGELSER, udgør det ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse HANDELSBETINGELSER politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (inklusive, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af HANDELSBETINGELSER). Eventuelle tvetydigheder i fortolkningen af disse HANDELSBETINGELSER skal ikke fortolkes til skade for den part, der har udarbejdet dem.

GÆLDENDE LOV
Disse HANDELSBETINGELSER og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

ÆNDRINGER AF HANDELSBETINGELSER
Du kan til enhver tid se den seneste version af HANDELSBETINGELSER på denne side.
Vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse HANDELSBETINGELSER ved at offentliggøre opdateringer og ændringer til vores hjemmeside/applikation. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside/applikation med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside/applikation eller Tjenesten efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer af disse HANDELSBETINGELSER udgør accept af disse ændringer.

BESTILLING
På www.benzon.as kan du kun bestille varer via vores hjemmeside. Hvis du har forespørgsler til varer som ikke er på benzon.as er du altid mere end velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail. Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet. Kontroller altid producentens egen hjemmeside for at få nyeste produktdata. Alle priser på websitet er i danske kr. og inkl. 25% moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser, og er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: Valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer og tastefejl. HERUNDER AT UDSTILLING AF VARER PÅ NETBUTIKKEN IKKE ER ET TILBUD, MEN EN OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD, OG DER ER FØRST INDGÅET EN BINDENDE AFTALE NÅR DU MODTAGER EN FAKTURA.  Når du handler med benzon.as indgås aftaler på følgende sprog: Dansk Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Benzon.as, før du har modtaget en faktura fra Benzon.as.

BETALING
Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200,- kr. når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Benzon.as eller andre har mulighed for at læse dataene. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Benzon.as. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Vi forbeholder vi os sig retten til at annullere din ordre mod refusion af din betaling, helt frem til og med leveringen af varen. Benyttes et internationalt betalingskort (som for eksempel Visa eller Mastercard) vil ordrebeløbet blive reserveret på din bankkonto med det samme. I tilfælde af en annullering, vil reservationen af beløbet typisk blive ophævet/frigivet efter 1-2 bankdage. Nogle banker kan dog bruge op til 30 dage på at ophæve en reservation.

FRAGT
Vi leverer hovedsageligt med GLS, DAO eller en kurer. Leveringerne følger pågældende transportørs forretningsbetingelser. Der betyder at så snart pakken er i deres regi, bærer de ansvaret for at pakken kommer hel og ubeskadiget frem. Modtager du en pakke der er tydeligt beskadiget, skal du helst nægte modtagelse af forsendelsen eller på fragtbrevet notere "modtaget med forbehold for senere kontrol og optælling af indholdet". Har du taget imod forsendelsen og opdager en skade bedes du kontakte Benzon.as med det samme og anmelde skaden. Det er altid en god idé at tage nogle billeder af hele forsendelsen, af fragtbrevet derpå samt af eventuelle skader. Vi hjælper meget gerne i disse sager, så send gerne alt dokumentation til os og vi vil gå videre med sagen.

FORTRYDELSESRET
Ved fysisk salg i butikken er købet endeligt og ydelsen eller varen tages ikke retur, hvis dette ikke er aftalt og fremgår skriftligt på fakturaen. Hvis dette aftales udstedes der et tilgode have-bevis til butikken. Der udbetales ikke kontanter.

! Bemærk - fortrydelsesret er ikke gældende ved erhvervskøb.

Fortrydelse mulighed efter 14 dage, kan aftales med Benzon.as, der fratrækkes 25% af værdien af den givne ordre i kompensation. Hvis der ikke er aftalt mulighed for fortrydelse udover de 14 dage, tages ordren ikke retur. Bemærk at tilbagebetalingen af beløbet kan tage op til 10 uger, alt efter omstændighederne.

Du har som privat altid 14 dages fortrydelsesret når du handler på www.benzon.as. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Meddelelsen skal gives på info@benzon.as - I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag hvor du har modtaget din vare, til den dag den sendes eller leveres retur.
Vi skal venligst bede om at varen sendes retur senest 8 dage efter meddelelse om købet fortrydes.

Fortrydelse udover de 14 dage ved køb på nettet eller via. telefonen.
Fortrydelse mulighed efter 14 dage, kan aftales skriftligt med Benzon.as, bemærk at der fratrækkes 45% af værdien af den givne ordre i kompensation.
Hvis der ikke er aftalt mulighed for fortrydelse udover de 14 dage, tages ordren ikke retur.

Bemærk at tilbagebetalingen af beløb kan tage op til 10 uger, alt efter omstændighederne.

Ophævelse af køb ved bestillingsvare.
Benzon.as kan ved skaffe / bestillings vare ophæve købet hvis dette findes nødvendigt, særligt ved del eller forudbetaling helt frem til og med udlevering. Ejendomsretten af de købte emner, forbliver Benzon.as ApS frem til udlevering. Dette gælder også efter at kunden har betalt en faktura eller søgt en tilladelse til våbnet. Ved anvendelse af denne ret fra Benzon.as tilbagebetales beløbet ved bankoverførelse til en Dansk bank.
Bemærk at tilbagebetaling af beløbet kan tage op til 10 uger. Hvis Benzon.as tager retten til ophævelse i brug, fremsendes en kreditnota på beløbet fra fakturaen med anmodning om betalingsoplysningerne til tilbagebetalingen. Når dette er fremsendt, anses handelen for annulleret og alle efterfølgende krav er frasagt mod Benzon.as.

Opbevaring af ikke afhentet / indleveret våben.
Når tilladelsen til et købt eller opbevaret våben er udstedt, har kunden 14 dage til at aftale afhentning. Efter 14 dage tager Benzon.as 379,- kroner pr. mdr, hvor våben ikke er afhentet til dækning af opbevarings omkostninger. Våben udleveres først ved udligning af et evt. udestående faktura.

Hvis våben der er opbevaret ved Benzon.as ikke er afhentet eller anden aftale er indgået skriftligt inden 90 dage fra køb eller indleverings dato, har Benzon.as retten til at videresælge våbnet til anden side for at få dækket omkostninger ved opbevaringen.
Det er Benzon.as der fastsætter gensalgs-værdien af våbnet. Ejendomsretten på våbnet og tilbehør overgår også til Benzon.as.

Returforsendelse
Når fortrydelsesretten benyttes, skal du selv stå for omkostningerne for at levere varen retur, fx returfragten. Enkelte varetyper kan ikke returneres med normal transportør, det kan for eks. være våben eller lignende produkter. Benzon.as kan i så fald kontaktes for brug af en af vores samarbejdspartnere for eks. en fragtmand eller speciel transport for returnering af varen. Denne fragtomkostning vil dog blive modregnet varens værdi ved refundering af beløbet til kunden og forventes højst at beløbe sig til kr. 1.500,-

Bemærk du er ansvarlig for varens lovlige levering samt forsvarlig indpakning.  Vedlæg sammen med returforsendelsen af varen anden relevant information som eksempelvis kopi af faktura eller ordrebekræftelse, registrerings- og kontonummer eller evt. kopi af forudgående korrespondance mv. Varens stand, når du sender den tilbage. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Denne værdi fastsættes som et skøn af Benzon.as. I tilfælde af værdiforringelse fratrækkes dette beløbet som refunderes. Værdiforringelse vurderes hvis varen kommer retur i en brugt og forværret stand, således den ikke kan gen-sælges som ny. Benzon.as vil på baggrund af dette vurderer værdiforringelsen og kontakte dig før beløbet refunderes.

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Varen skal være uden skader, uden tegn på slid, uden ridser samt i rengjort og pæn stand, hvis du vil være sikker på at få alle dine penge igen. Vær derfor omhyggelig når du pakker varen ud, undlad at fjern beskyttende folie/plast mm og forsigtig så du ikke får lavet ridser eller mærker. Produktet skal gerne se ud som du selv vil forvente at en fabriksny vare ser ud – Kort sagt som da du modtog den.

Ved køb af produkter i produktgrupper hvor emballagen udgør en væsentlig del af produktets nyværdi, er den intakte originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. 

Varen skal sendes retur til:

Benzon.as, Ådalshaven 68 – 6710 Esbjerg V.

Emballering og ansvar for returforsendelse
Bemærk - vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller uden omdeling. Benzon.as opfordrer til grundig emballering ved indsendelse, da det er afsenders ansvar.  Benzon.as opfordrer også til at alle produkter pakkes forsvarligt ind i velegnet fyld (fx bobleplast eller andet stødabsorberende materiale) samt der pakkes i en papkasse så produkterne ikke kan tage skade under transporten. Bemærk i øvrigt også, at fyldes kassen ikke helt ud så kan enkelte produkttyper lide skade da de kan blive kastet lidt rundt derinde – dette trods meget fyld. Det er på kundens risiko at varen kommer sikkert retur til Benzon.as. Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen fra transportøren, vi kræver dog at det meddeles os, ellers vil det forlænge behandlingstiden. Du kan også aflevere varen personligt på vores adresse i butikkens åbningstider. Hvis du benytter din fortrydelsesret inden for 14 dage, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, senest 8 uger fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Som udgangspunkt refunderes beløbet til samme betalingskort, som købet er foretaget med, er dette ikke muligt kan der refunderes til din bankkonto. Det er derfor vigtigt at vi får oplyst din banks registrerings- og kontonummer. 

REKLAMATIONSRET
Når du som forbruger handler på benzon.as har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten kan dog være begrænset af produktets naturlige levetid. Dette betyder at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden uhensigtsmæssig brug.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
En mangel er en fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet - typisk fabrikations- og/eller materialefejl.
Skulle varen, mod forventning, gå i stykker under reklamationsperioden og være dækket af reklamationsretten, repareres eller ombyttes defekte varer på vort eller producentens værksted vederlagsfrit. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten. 

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, ellers kan sagens-behandlingstid blive forlænget. På brugte varer ydes der 3 måneders garanti, hvis andet ikke er aftalt skriftligt. Der ydes ikke garanti på dele som ejektor, udkaster og slagstift etc.

Anvendelse af reklamationsretten
Der skal reklameres inden rimelig tid efter du har opdaget manglen. Hvis der reklameres indenfor 2 måneder vil reklamationen altid være indenfor rimelig tid. Det første du bør gøre er at kontrollere, om dit produkt er omfattet af den direkte support der gælder for en del producenter - den information kan findes på benzon.as . Hvis din defekte vare er omfattet af direkte support, skal den ikke sendes retur til Benzon.as. Det fremmer ekspeditionstiden at kontakte producenten eller den af dem anviste servicepartner og dette betyder ofte en hurtigere sagsbehandling end med Benzon.as som mellemled. Vi opfordrer til at du afgiver erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af behandlingstiden grundet bred fejlsøgning. Defekte produkter der er omfattet af reklamationsretten, vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke at Benzon.as foretager bred fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

Det defekte produkt skal sendes til vores adresse: Benzon.as, Ådalshaven 68 6710 Esbjerg V.

Når du returnerer varen, bedes du angive afsender på forsendelsen, der vedlægges kopi af fakturaen med årsag til returneringen. Bemærk - vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende modtager betalte forsendelser. Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage (helst den originale), og vi opfordrer til du får en kvittering fra transportøren så du kan følge pakken frem til os – samtidig giver dette normalt også forsikring på indholdet hvis dette skulle gå tabt eller blive beskadiget. Når din reklamationssag er godkendt af os, og accepteret som et privat køb, sender vi dig automatisk en postlabel du kan bruge til at sende varen retur uden omkostninger. Vent venligst på denne før du sender varen til os. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Vi anbefaler dog at du kontakter os eller opretter en RMA sag, således at vi kan sende dig en returfragtseddel på forhånd. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Benzon.as' udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over dit køb af en vare eller tjenesteydelse eller behandlingen af sin sag bedes dette gøres skriftligt til Benzon.as på e-mail adressen info@benzon.as, med udførlig beskrivelse af det hændte samt ønsket handling, alternativt via anbefalet brev til vores adresse: Benzon.as, Ådalshaven 68 6710 Esbjerg V. På denne måde vil din henvendelse blive behandlet af en leder og du vil få svar retur hurtigst muligt - vær dog opmærksom på at sagen vil blive undersøgt grundigt før du får svar, så der kan godt gå et par dage før svar modtages. Kan der ikke opnås acceptabel løsning direkte med Benzon.as, kan der indgives klage til en af følgende;

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan viderebringes til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klage Løsning: Carl Jacobsens Vej 35 -2500 Valby Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk såfremt deres betingelser er opfyldt. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr/ Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@benzon.as. 

Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
Ved indsendelse af defekte eller forkerte varer til Benzon.as, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres (eller fejlen ikke er omfattet af garanti / reklamationsret), vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr

Test gebyret er kr. 1735,- pr. time inkl. moms test gebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikationer;

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende hvis dette ikke er skriftligt forud aftalt.

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato,

 Benzon.as forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 8,7% pr. påbegyndt måned.

Ved forud aftalt skriftlig mulighed for annullering af en bestilt, men ikke leveret ordre / delordre, kan Benzon.as ApS tager et returgebyr på 20% af fakturabeløbet.

Ved forud aftalt skriftlig mulighed for annullering af en bestilt, men leveret ordre / delordre har Benzon.as ApS  18 uger til at kreditere ordren, for at have tid til at finde andre købere til ordren, særligt ved varer der hentes hjem fra udlandet / leverancer fra underleverandører

FORCE MAJEURE
Vi er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts (uanset om vi selv er part i eller årsag til disse konflikter), forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, oversvømmelse, brand, eksplosion, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som vi ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er vi berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt. Ved annullering af import / eksport ordre, som er forudbetalt, kan gå op til 15 mdr. fra modtagelse af kreditnota til udbetaling af udestående, for at give Benzon.as ApS mulighed for at sælge ordren til anden side.

PRISER
Der tages forbehold for prisændringer og fejl i prislisten, Vi forbeholder sig retten til at ændre vores priser som følge af ændrede indkøbspriser, told, skatter, afgifter, fragtrater samt valutakursudsving. Hvis prisændringen medfører en prisstigning på mere end 20%, har kunden mulighed for at annullerer købet.

UDBETALINGER VED KOMMISSIONSAFTALER
Ved alle udbetalinger ved kommissionsaftalers slutafregninger gælder det, at der som minimum er en udbetalingstid på 6 uger efter at sælger er gjort opmærksom på at varen er solgt. Dette gælder også hvis der på kommissionsaftalen er angivet andet, da der findes ældre aftaler der ikke opfylder vores handelsbetingelser og forpligter bla. mht. at kunne overholde andre regler i købe og hvidvasknings loven.

Udbetalingen sker kun til en Dansk bankkonto, det er ikke muligt at få beløbet udbetalt kontant eller på anden måde pga. hvidvaskningsloven Vær opmærksom på, at der går omkring 14 dage fra vi sender en email med at beløbet er udbetalt, til de er til rådighed på kontoen.